Opis instalacji

 

Instalator programu GAB4You można pobrać korzystając z przycisku "Pobierz GAB4You" i za jego pomocą zainstalować oprogramowanie GAB4You. Po uruchomieniu programu instalacujnego system Windows potwierdza zamiar instalacji.

Po wciśnieciu przycisku "Uruchom" wyświetlone zostanie okno powitalne. Należy wcisnąć "Next", aby przejść do następnego kroku instalacji. 

 

W oknie tym można określić docelowy folder, gdzie zostanie zainstalowane oprogramowanie GAB4You. Na tym etapie można wskazać np. dysk wymienny, dzięki czemu wszystkie niezbędne pliki zostaną skopiowane do wskazanej lokalizacji, a z danych będzie można korzystać na każdym komputerze z systemem Windows (bez potrzeby ponownego instalowania). Wciśnięcie przycisku "Next" rozpocznie proces kopiowania plików.